Kompleksowe utrzymanie czystości

Podstawowy pakiet usług sprzątania obejmuje:

 • kompleksowe utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych,
     utwardzonych terenów zewnętrznych oraz powierzchni zielonych, 
 • zaopatrywanie w środki higieniczne (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło)

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam stwierdzić, że podstawowymi warunkami satysfakcji Klienta są: 

 • ciągłość wykonywania usługi, 
 • dokładność podczas wypełniania obowiązków,
 • bezustanny nadzór nad pracownikami liniowymi 
 • odpowiedni dobór środków chemicznych i higienicznych. 
 • Oferujemy wykonywanie usług porządkowych dopasowując ich zakres do wymogów Klientów, rodzaju prowadzonej działalności oraz wysokości budżetu.
 • Zarówno środki czystości, jak i sprzęt dostosowujemy do specyfiki danej firmy oraz rodzaju czyszczonej powierzchni.
 • Do utrzymania czystości wykorzystujemy profesjonalny, ergonomiczny sprzęt renomowanych firm oraz wydajne ekologiczne środki czystości spełniające normy sanitarno – epidemiologiczne posiadające atest PZH.
 • Ściśle współpracujemy z firmami zapewniającymi nam zaopatrzenie w profesjonalny sprzęt i środki używane do sprzątania.

 

Nasi klienci to:

 • obiekty użyteczności publicznej (banki, poczty, ubezpieczalnie),
 • obiekty handlowe,
 • placówki służby zdrowia,
 • zakłady przemysłowe,
 • zakłady produkcji żywności (zgodność z HACCP)
 • obiekty sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
 • placówki hotelowe,
 • placówki oświatowe,
 • posesje utwardzone i zielone.