Dozorowanie i ochrona mienia

ROKA oferuje kompleksowe usługi ochrony różnego typu obiektów (od zakładów produkcyjnych, poprzez biura, instytucje użyteczności publicznej, placówki oświatowe aż po centra handlowe) na terenie całego kraju.

ZAKRES USŁUG:

 • Ochrona fizyczna obiektów
 • Dozorowanie placów budowy
 • Usługi portierskie
 • Montaż i obsługa systemów telewizji przemysłowej
 • Projektowanie i montaż systemów alarmowych

PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE ROKA 

 

Zapewniamy naszym klientom:

 • doświadczonych i profesjonalnie przeszkolonych pracowników
 • pracowników ochrony wyposażonych w  środki łączności bezprzewodowej
 • profesjonalny, systemowy nadzór nad pracownikami ochrony
 • możliwość wyposażenia chronionych obiektów w elektroniczne system
 • kontroli ruchu osobowego oraz pracy strażników

 

PRACOWNIK OCHRONY

Dzięki odpowiednio dobranym zasobom ludzkim, firma może utrzymać i umacniać swoją pozycję na rynku. Poziom wiedzy pracowników, ich wykształcenie, motywacja i zaangażowanie stanowią klucz do sukcesu. Polityka kadrowa ma na celu budowanie pozytywnych relacji na płaszczyźnie pracodawca – pracownik. Pracownicy ochrony są jednolicie umundurowani w firmowe ubrania umożliwiające identyfikację pracownika oraz firmy zatrudniającej (zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia

FIRMA ROKA GWARANTUJE

 1. BEZPIECZEŃSTWO
 2. DYSKRECJĘ
 3. WYKWALIFIKOWANY PERSONEL
 4. JAKOŚĆ WYKONYWANYCH USŁUG
 5. RZETELNOŚĆ I POSZANOWNIE KONTRAHENTA
 6. FACHOWE DORADZTWO I ZAANGAŻOWNIE WE WSPÓŁPRACĘ