Dozorowanie i ochrona mienia

Ochrona obiektów i dozorowanie

ROKA oferuje kompleksowe usługi ochrony różnego typu obiektów (od zakładów produkcyjnych, poprzez biura, instytucje użyteczności publicznej, placówki oświatowe, aż po centra handlowe) na terenie całego kraju. Dozorujemy również place budowy, oferujemy usługi portierskie, wykonujemy montaż i obsługę systemów telewizji przemysłowej, a także projektujemy i zakładamy systemy alarmowe. Proponujemy kompleksowe usługi mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa każdej firmie. Nasi pracownicy są nie tylko świetnie przeszkoleni, lecz także odznaczają się wysoką kulturą osobistą i obowiązkowością – nie czekaj i skontaktuj się z firmą sprzątającą ROKA!

ZAKRES USŁUG:

 • Ochrona fizyczna obiektów
 • Dozorowanie placów budowy
 • Usługi portierskie
 • Montaż i obsługa systemów telewizji przemysłowej
 • Projektowanie i montaż systemów alarmowych

PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE ROKA 

 

Zapewniamy naszym klientom:

 • doświadczonych i profesjonalnie przeszkolonych pracowników
 • pracowników ochrony wyposażonych w  środki łączności bezprzewodowej
 • profesjonalny, systemowy nadzór nad pracownikami ochrony
 • możliwość wyposażenia chronionych obiektów w elektroniczne system
 • kontroli ruchu osobowego oraz pracy strażników

 

PRACOWNIK OCHRONY

Firma ROKA stawia na odpowiednio dobrany personel – to właśnie nasi pracownicy są kluczem do zagwarantowania bezpieczeństwa Klientom podczas ochrony obiektów czy dozorowania placów budowy. Poziom wiedzy personelu, jego wykształcenie, motywacja i zaangażowanie stanowią klucz do sukcesu. Polityka kadrowa ma na celu budowanie pozytywnych relacji na płaszczyźnie pracodawca – pracownik. Pracownicy ochrony są jednolicie umundurowani w firmowe ubrania umożliwiające identyfikację pracownika oraz firmy zatrudniającej (zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia).

FIRMA ROKA GWARANTUJE

 1. BEZPIECZEŃSTWO
 2. DYSKRECJĘ
 3. WYKWALIFIKOWANY PERSONEL
 4. JAKOŚĆ WYKONYWANYCH USŁUG
 5. RZETELNOŚĆ I POSZANOWNIE KONTRAHENTA
 6. FACHOWE DORADZTWO I ZAANGAŻOWNIE WE WSPÓŁPRACĘ