Dozorowanie i ochrona mienia

Ochrona obiektów i dozorowanie

ROKA oferuje kompleksowe usługi ochrony różnego typu obiektów (od zakładów produkcyjnych, poprzez biura, instytucje użyteczności publicznej, placówki oświatowe, aż po centra handlowe) nie tylko w Szczecinie, ale również na terenie całego kraju. Dozorujemy również place budowy, oferujemy usługi portierskie, wykonujemy montaż i obsługę systemów telewizji przemysłowej, a także projektujemy i zakładamy systemy alarmowe. Proponujemy kompleksowe usługi mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa każdej firmie. Nasi pracownicy są nie tylko świetnie przeszkoleni, lecz także odznaczają się wysoką kulturą osobistą i obowiązkowością – nie czekaj i skontaktuj się z firmą sprzątającą ROKA!

ZAKRES USŁUG:

 • Ochrona fizyczna obiektów
 • Dozorowanie placów budowy
 • Usługi portierskie
 • Montaż i obsługa systemów telewizji przemysłowej
 • Projektowanie i montaż systemów alarmowych

PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE ROKA

Zapewniamy naszym klientom:

 • doświadczonych i profesjonalnie przeszkolonych pracowników
 • pracowników ochrony wyposażonych w środki łączności bezprzewodowej
 • profesjonalny, systemowy nadzór nad pracownikami ochrony
 • możliwość wyposażenia chronionych obiektów w elektroniczne system
 • kontroli ruchu osobowego oraz pracy strażników

PRACOWNIK OCHRONY

Firma ROKA stawia na odpowiednio dobrany personel – to właśnie nasi pracownicy są kluczem do zagwarantowania bezpieczeństwa Klientom podczas ochrony obiektów czy dozorowania placów budowy. Poziom wiedzy personelu, jego wykształcenie, motywacja i zaangażowanie stanowią klucz do sukcesu. Polityka kadrowa ma na celu budowanie pozytywnych relacji na płaszczyźnie pracodawca – pracownik. Pracownicy ochrony są jednolicie umundurowani w firmowe ubrania umożliwiające identyfikację pracownika oraz firmy zatrudniającej (zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia).

FIRMA ROKA GWARANTUJE

 1. BEZPIECZEŃSTWO
 2. DYSKRECJĘ
 3. WYKWALIFIKOWANY PERSONEL
 4. JAKOŚĆ WYKONYWANYCH USŁUG
 5. RZETELNOŚĆ I POSZANOWNIE KONTRAHENTA
 6. FACHOWE DORADZTWO I ZAANGAŻOWNIE WE WSPÓŁPRACĘ