PFRON

PFRON – firma sprzątająca ROKA

PFRON

Pracodawca, którego stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 25 pracowników, jest zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON. Istnieje możliwość znacznego obniżenia comiesięcznych wpłat na PFRON w postaci ulg. Ulga PFRON przysługuje wszystkim kontrahentom spełniającym warunki na podstawie  art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej, po zmianie tej ustawy prowadzonej ustawą z dnia 29.10.2010 r. (Dz. U. Nr 127 2011 poz. 721 z późniejszymi zmianami).

Firma sprzątająca ROKA - Niewiadomski Spółka komandytowa posiada status Zakładu Pracy Chronionej oraz spełnia wymagania określone w art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej, po zmianie tej ustawy prowadzonej ustawą z dnia 29.10.2010 r. (Dz. U. Nr 127 2011 poz. 721 z późniejszymi zmianami) (dowiedz się więcej)

Pozwala to na udzielanie naszym kontrahentom ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Średnia wartość ulgi PFRON w okresie ostatnich sześciu miesięcy, z których co miesiąc korzystają nasi Klienci, wynosi obecnie 55,50% wartości umowy netto.

W momencie podpisania z Państwem kontraktu na wykonywanie usług otrzymają Państwo następujące przykładowe korzyści ekonomiczne:

Przykład:

- kwota miesięczna kontraktu:                                 10 000,00 PLN

- przysługująca ulga PFRON  :                                   5 000,00 PLN (wartość ulgi około 50%)

- rzeczywista wartość miesięczna kontraktu:        5 000,00 PLN 

 

Oszczędność roczna za korzystanie z naszych usług to:

60 000,00 PLN netto

(przy wskaźniku ulgi PFRON około 50%)


 WAŻNE:

Informację o kwocie obniżenia sprzedający przekazuje nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze.

Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na PFRON przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
    licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Jeżeli chcą Państw poznać szczegóły i rozpocząć współpracę, zapraszamy do kontaktu z firmą sprzątającą ROKA.