RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODOinformujemy:

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Firm ROKA- Niewiadomski z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i/lub przyszłych rekrutacji,
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Inspektor Ochrony Danych - Małgorzata Sotomska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , tel. 91 466 83 23.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  • ROKA-Niewiadomski Sp. komandytowa z siedzibą w Szczecinie , ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin,
  • ROKA-BIS Spółka Jawna Niewiadomski i Wspólnicy z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
 3. celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy: zatrudnianie, pomoc socjalna, pomoc z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jako zgody na przekazanie danych innym podmiotom,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty z którymi firma ROKA Niewiadomski Sp. komandytowa ma podpisane umowy i porozumienia w celu dalszej realizacji zadań, jak również w celu realizacji obowiązków związanych z monitoringiem i sprawozdawczością, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania stosunku pracy oraz wobowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.
Inspektor Ochrony Danych - Małgorzata Sotomska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , tel. 91 466 83 23.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UMÓW ZLECEŃ
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  • ROKA-Niewiadomski Sp. komandytowa z siedzibą w Szczecinie , ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin,
  • ROKA-BIS Spółka Jawna Niewiadomski i Wspólnicy z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
Inspektor Ochrony Danych - Małgorzata Sotomska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , tel. 91 466 83 23.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  • ROKA-Niewiadomski Sp. komandytowa z siedzibą w Szczecinie , ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin,
  • ROKA-BIS Spółka Jawna Niewiadomski i Wspólnicy z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora- Art. 6 ust. 1 lit.f RODO,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
Inspektor Ochrony Danych - Małgorzata Sotomska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , tel. 91 466 83 23.