Praca

W grupie firm ROKA na dzień dzisiejszy pracuje ok. 1700 osób.

Zatrudniamy wykwalifikowany personel na warunkach stałej umowy o pracę. Dobór bezpośredni to nasza główna metoda poszukiwań kandydatów. Baza danych, zamieszczanie ogłoszeń w prasie, Internecie wspomagają metodę główną.

Przyszłym pracownikom oferujemy:

pracę w profesjonalnej firmie

kompleksowe szkolenia przygotowujące do pracy

 szkolenia BHP

przyjazną atmosferę

 

Firma dba o swoich pracowników poprzez fundusze socjalne i rehabilitacyjne oferując m. in. nieoprocentowane pożyczki, dwutygodniowe bezpłatne wczasy w Zaździerzu oraz stwarzając możliwość bezpłatnej opieki medycznej we współpracującej z firmą przychodni lekarskiej.

Jeśli Jesteś zainteresowany pracą w naszej Firmie prosimy o wypełnienie formularza bądź przesłanie wypełnionego na adres firmy (formularz PDF).